PHMB:n käyttö kosmetiikassa herättänyt keskustelua

22.1.2016 Lehdistötiedote

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut kuluttajilta ja yrityksiltä runsaasti viestejä kosmeettisten valmisteiden sisältämästä PHMB-aineesta. Aiemmin kosmetiikan säilöntäaineena (enimmäispitoisuudella 0,3 %) sallittu aine tuli kemikaalilainsäädännössä tehdyn aineen luokitusmuutoksen takia kosmetiikassa kielletyksi vuoden 2015 alussa.

 

PHMB-lyhenne tulee aineen kemiallisesta nimestä polyheksametyleenibiguanidi. Kosmeettisen valmisteen ainesosaluettelossa aine merkitään INCI-nimellä Polyaminopropyl Biguanide.

 

– Kiitämme kuluttajia saamistamme palautteista. Asia on nyt valvontamme työlistalla. Kosmetiikkalainsäädäntö muuttuu koko ajan, eli aineita lisätään ja poistetaan sallittujen ja kiellettyjen listoilta jatkuvasti perustuen uuteen tietoon ja uusiin arvioihin. Yritysten vastuulla on pysyä ajan tasalla lainsäädännön muutoksissa, ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen Tukesista sanoo.

 

– EU-lainsäädäntö PHMB:n osalta on tällä hetkellä hieman sekava. Osa kosmetiikkayrityksistä on tulkinnut tilanteen niin, että kosmetiikan säilöntäaineena PHMB olisi edelleen sallittu. Sen takia tuotteita on vielä löytynyt kauppojen hyllyiltä, jatkaa Lahtinen.

 

Luokituksen perusteella kosmetiikassa kielletty kemikaali

 

EU-lainsäädännössä kemiallisille aineille annetaan yhdenmukaisia, kaikkia jäsenmaita sitovia vaaraominaisuusluokituksia. PHMB on luokiteltu kategoriaan 2, "epäillään aiheuttavan syöpää". Kun aine saa tämän luokituksen, sen käyttö kosmeettisissa valmisteissa tulee kielletyksi. Tällä tavoin varmistetaan korkeatasoinen ihmisten terveyden suojelu.

 

Koska aineen vaaraominaisuus ei välttämättä aina aiheuta riskiä, kategoriaan 2 kuuluvaa ainetta on mahdollista käyttää kosmeettisissa valmisteissa, jos Euroopan komission tiedekomitea riskinarvioon perustuen toteaa käytön turvalliseksi tietyin edellytyksin.  Viimeisimmässä arviossaan tiedekomitea ei kuitenkaan todennut PHMB:n käyttöä kosmeettisissa valmisteissa turvalliseksi aiemmin sallitulla enimmäispitoisuudella.

 

EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteessä V luetellaan kosmetiikassa sallitut säilöntäaineet. Lainsäädännön näkökulmasta on mutkikasta, että PHMB on edelleen tässä liitteessä sallittuna säilöntäaineena enimmäispitoisuudella 0.3 %.

 

– Tämänhetkisen tiedon perusteella Euroopan komissio on valmistelemassa säädösmuutosta PHMB:n poistamiseksi liitteestä V. Tukesin tulkinta on, että PHMB:tä sisältävien kosmeettisten valmisteiden myynti on kiellettyä, Marilla Lahtinen sanoo.

 

Kosmetiikkatuotteiden vastuuhenkilöillä paras tieto tuotteista

 

Jos kosmetiikkatuotteen turvallisuus mietityttää, Tukes suosittelee ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jakelijaan tai suoraan pakkauksen etiketissä mainittuun vastuuhenkilöön. - Heillä on paras tieto tuotteesta, ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen Tukesista sanoo.

 

Kosmetiikan turvallisuus on kustakin valmisteesta vastuussa olevan yrityksen vastuulla (ns. vastuuhenkilö). Kosmetiikkalainsäädäntö on yhtenäinen koko EU:n alueella, ja sen noudattamista Suomessa valvoo Tukes.

 

 

Lisätietoa:

 

Euroopan komission tiedekomitean raportti

Tietoa kosmetiikassa kielletyksi tulleista aineista

(ks. kohta “The list of substances banned for use in cosmetic products”)

 

Kosmetiikkatietoa yrityksille

Kosmetiikkatietoa kuluttajille

 

ylitarkastaja Jarkko Loikkanen, p. 029 5052 068

ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, p. 029 5052 048

sähköpostit: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.