Neonikotinoidien käyttörajoitusten käsittely EU:ssa jatkuu

15.3.2013

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Euroopan komission esitys neonikotinoideja sisältävien hyönteistorjunta-aineiden käyttökiellosta ei tänään saanut taakseen jäsenmaiden määräenemmistöä, joten asian käsittely jatkunee huhtikuussa muutoksenhakukomiteassa.


Komissio esitti klotianidiini-, imidaklopridi- ja tiametoksaami-nimisten neonikotinoidien käyttökieltoa kasvinsuojeluaineena eräillä viljelykasveilla. Niiden käyttö peittausaineena, rakeena tai ruiskutettuna kiellettäisiin komission listaamille kasveille. Kieltolistan kasvien joukossa ovat useimmat Suomessa viljellyt viljat ja öljykasvit. Komissio esitti, että kielto tulisi voimaan heinäkuun alussa.

Saksa ehdotti pysyvälle komitealle, että se olisi siirtymäkauden ajan antanut jäsenmaille poikkeusmahdollisuuden myöntää lupia neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöön, jos riskinarvioinnin perusteella voitaisiin osoittaa, ettei kyseinen käyttö aiheuta riskejä mehiläisille.

Suomi tukee neonikotinoidien käyttörajoituksia ja pitää hyvänä, että siihen suuntaan edetään. Suomi toivoi kuitenkin yhdessä useiden muiden jäsenmaiden kanssa, että Saksan esitys olisi otettu huomioon. Kun tätä vaihtoehtoa ei tänään ollut tarjolla, Suomi pidättäytyi äänestämästä.

− Jatkamme muiden jäsenmaiden ja komission kanssa keskusteluja siitä, että Saksan mallin pohjalta vielä muutettaisiin komission esitystä, toteaa pysyvässä komiteassa Suomea edustava maatalousylitarkastaja Tove Jern maa- ja metsätalousministeriöstä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.