Kemikaaliriskejä vähentävä valtakunnallinen hanke alkaa

5.3.2014

Työterveyslaitoksen uutinen

 

Aluehallintoviraston (avi) työsuojelun vastuualueet aloittavat valtakunnallisen valvontahankkeen, jonka tavoite on metallien työstämisessä käytettävien aineiden ja menetelmien asianmukainen valinta ja käyttö työpaikoilla. Tällä pyritään työsuojeluriskien vähentämiseen kemikaalien käytössä ja varastoinnissa.

 

Hanke pyrkii lisäämään työpaikoilla tietoisuutta kemikaaleja koskevista määräyksistä. Hankkeen tarkoituksena on myös mahdollisesti määräysten vastaisten kemikaalien tai kemikaalia sisältävien laitteiden tai esineiden saattaminen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston käsiteltäväksi. Tällöin määräysten vastainen tuote voi tulla poistetuksi markkinoilta.


Lisäksi tarkastajia perehdytetään uuden kemikaalilain ja biosidiasetuksen tuomiin muutoksiin työsuojeluvalvonnassa.


Hanke kestää vuodet 2014‒2015, ja sen aikana tehdään lähes 600 tarkastusta noin 300 valvontakohteessa.

 

Lisätietoja hankkeesta Työsuojeluhallinnon verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:

Etelä-Suomen AVI työsuojelun vastuualue, työsuojeluinsinööri Satu Auno p. 0295 016 234
tai tarkastaja Merja Mynttinen p. 0295 016 313
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI työsuojelun vastuualue, tarkastaja Asko Autio p. 0295 018 627
Lounais-Suomen AVI työsuojelun vastuualue, ylitarkastaja Kristina Alakylä p. 0295 018 135
Itä-Suomen AVI työsuojelun vastuualue, tarkastaja Soile Penttilä p. 0295 016 998
Pohjois-Suomen AVI työsuojelun vastuualue, tarkastaja Heidi Sairanen p. 044 715 9518

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.