Kuinka EU:n riskinarviointia ja riskeistä tiedottamista tulisi kehittää? Kerro mielipiteesi komissiolle!

15.2.2018

 

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen EU:n elintarvikeketjun riskinarviointijärjestelmän avoimuudesta ja kestävyydestä.

 

Kuulemisella komissio selvittää mielipiteitä ja kokemuksia seuraavista kysymyksistä:

  • EU:n riskinarviointijärjestelmän avoimuus ja riippumattomuus suhteessa tuotannonalan tutkimuksiin ja tietoihin, joihin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn riskinarviointi / tieteelliset suositukset perustuvat
  • riskeistä tiedottaminen
  • EFSAn hallinnointi ja etenkin EU-jäsenmaiden osallistuminen EU:n riskinarviointijärjestelmän toimintaan.

 

Vastausten avulla komissio arvioi, millä tavoin nykyjärjestelmää voidaan kehittää ja miten kansalaisten odotukset voidaan huomioida paremmin. Kuuleminen on yksi niistä komission toimista, joihin se sitoutui glyfosaattia koskevaan eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen antamassa vastauksessaan.

 

Kuulemiseen voi vastata komission verkkosivuilla, josta saa myös lisätietoa kuulemisesta. Vastausaika päättyy 20.3.2018.

 

 

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Eija-Leena Hynninen, puh. 029 5052 049, sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.