Komissio kieltää neonikotinoidien käytön

29.4.2013

 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

 

Brysselissä tänään kokoontunut EU:n muutoksenhakukomitea ei saanut aikaan määräenemmistöpäätöstä neonikotinoideja sisältävien hyönteistorjunta-aineiden käyttökiellosta. Kokouksessa ei saavutettu määräenemmistöä komission rajoitusehdotuksen puolesta eikä sitä vastaan.

 

Tällaisessa tilanteessa komissio saattaa oman ehdotuksensa voimaan. Kolmen neonikotinoidin käyttö kielletään mehiläisiä kiinnostavien kasvien kasvinsuojelussa joulukuun 1. päivästä lähtien. Kasvien joukkoon kuuluvat myös Suomessa viljeltävät rypsi ja rapsi.

Suomi pitää mehiläisiä erityisen tärkeinä koko maapallon ekosysteemeille ja kannatti periaatteessa komission ehdottamia rajoituksia. Suomi kuitenkin pidättäytyi tänään äänestyksestä, koska piti tärkeänä, että jäsenvaltioilla olisi ollut mahdollisuus arvioida omat valmistehyväksyntänsä.


Tässä perusteellisemmassa riskinarvioinnissa jäsenvaltiot ottaisivat huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n päätelmät aineista, olemassa olevat seurantatiedot, mahdolliset riskinvähennystoimenpiteet sekä muita riskiin vaikuttavia tekijöitä. Suomessa viljelymenetelmät poikkeavat keskieurooppalaiskäytännöstä, jossa kylvö tapahtuu paineilmakoneilla, jotka levittävät kasvinsuojeluaineilla peitatuista siemenistä pölyä ympäristöön.

EU selvittää parhaillaan mehiläisten pesäkuolemien laajuutta ja syitä. Viime vuonna käynnistyi pesäkuolleisuuden ja mehiläistautien vapaaehtoinen seurantaohjelma, jota Suomessa toteuttaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Tavoitteena on saada eri jäsenvaltioista vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa mehiläisten kuolleisuudesta.

Tulevana kesänä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa tutkitaan tarkemmin neonikotinoidien vaikutusta mehiläisiin suomalaisissa pelto-olosuhteissa.

Komissio tarkistaa neonikotinoidien käyttöä koskevan päätöksensä perustelut ja mahdollisesti jäsenmaista tulleet uudet tutkimustiedot kahden vuoden kuluttua.Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousylitarkastaja Tove Jern, p. 0295 16 2318
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0295 16 2184
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.