Tietoa ja harkintaa tarvitaan käytettäessä desinfiointiaineita julkisissa tiloissa

3.1.2014

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa julkisten tilojen desinfiointiaineiden käytöstä vastaavia henkilöitä varmistamaan, että sekä erilaisten pintojen että ihon desinfiointiin käytetään vain valmisteita, joiden tehoaineet ovat EU:ssa sallittuja. Lisäksi valmisteiden käytön kussakin kohteessa on oltava tarkoin ennalta harkittua ja selkeästi ohjeistettua.

 

Desinfioivien ja antimikrobisten valmisteiden käyttö on yleistä paitsi sairaaloissa ja terveydenhuoltoon käytettävissä tiloissa, myös päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa hoitolaitoksissa. Biosidisia aineita sisältävien valmisteiden käyttö kussakin tilassa tulee kuitenkin harkita tarkoin, ja tarpeetonta käyttöä on vältettävä. Näin vältytään turhalta kemikaalialtistukselta.

 

Paikat, joissa käsien pesun jälkeinen desinfiointi kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, tulee varustaa ohjeilla siitä, että kädet tulee pestä tavanomaisesti ennen desinfioinnin suorittamista.

 

Tukesin havaintojen mukaan desinfiointiaineiden myyntiväittämät ja mainokset antavat usein harhaanjohtavan kuvan valmisteen turvallisuudesta. Tuotetta saatetaan markkinoida esimerkiksi ympäristöystävällisenä, vaikka sen tehoaine on luokiteltu erittäin vaaralliseksi ympäristölle. Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä myyjään ja tiedustella, mitä biosidisia tehoaineita tuotteessa on, ovatko ne sallittuja EU:ssa sekä millaisia haitallisia ominaisuuksia valmisteella mahdollisesti on.

 

Kemikaalilain mukaan valmisteita myyvät yritykset ovat vastuussa myymistään tuotteista. Yrityksillä on velvollisuus olla selvillä myymiensä tuotteiden säädösten mukaisuudesta, terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä käyttöturvallisuudesta.

 

Suihkutettavia PHMB-valmisteita ei suositella käytettäväksi lainkaan sisätiloissa

 

Aiemmin yleisesti käytetyn, polymeerisen guanidiiniyhdisteen (PHMG) käyttö kaikissa biosidivalmisteissa on ollut kiellettyä jo helmikuusta 2013 lähtien. Parhaillaan EU:ssa valmistellaan riskinarvioita toisesta, näissä valmisteissa edelleen käytettävästä aineesta, joka tunnetaan kirjainlyhenteellä PHMB (polyheksametyleenibiguanidi). Aineesta käytetään muitakin nimiä. Mahdollisia tunnistenumeroita ovat CAS 91403-50-8, CAS 27083-27-8, CAS 32289-58-0. Tämän arvion seurauksena sen käyttöä tiettyihin desinfiointitarkoituksiin saatetaan rajoittaa. Tällä hetkellä on jo tiedossa, että PHMB:tä sisältävien, suihkutettavien valmisteiden käyttö saattaa aiheuttaa haitallisen hengitystiealtistumisen, mikäli ei suojauduta käyttöohjeessa esitetyllä tavalla. Tästä syystä Tukes suosittelee, ettei tällaisia, erityisesti suihkutettavia valmisteita käytettäisi lainkaan sisätiloissa. Lisäksi aine on luokiteltu ihoa herkistäväksi.

 

EU:ssa valmistellaan parhaillaan riskinarvioita useasta desinfioivasta biosidistä. Arviointi mm. alkoholien ja eräiden hapettavien aineiden käytöstä desinfiointivalmisteissa on meneillään.

 

Tukes kehottaa tiloista vastaavia varmistamaan myös, että kaikki muutkin tiloissa toimivat, kuten siivous- ja rakennussaneerausyritykset, käyttävät biosidivalmisteita vain todella tarvittaessa.  Tällöinkin niiden tulee olla viranomaisten sallimia ja mahdollisimman haitattomia.

 

Käytettäessä desinfiointiaineita julkisissa tiloissa, on

 

  • arvioitava perusteellisesti antimikrobisten aineiden käyttötarve kussakin kohteessa
  • selvitettävä, riittääkö pelkkä vesi tai laimea pesuaineliuos kohteen puhdistukseen
  • luettava aina valmisteiden käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät ja noudatettava niitä
  • tiedusteltava tarvittaessa myyjältä, tuotteen tehoaineista ja niiden haittaominaisuuksista
  • pidettävä huoli, että desinfiointipisteet on varustettu ohjeilla käsien pesemisestä ennen desinfiointia
  • vältettävä PHMB:tä sisältävien, suihkutettavien valmisteiden käyttöä
  • varmistettava, että mahdolliset muut tiloissa toimijat käyttävät vain valmisteita, joissa on kunkin käyttötarkoituksen mukaisesti sallittuja tehoaineita
  • tiedotettava tilan käyttäjää desinfiointiaineen käytöstä ja siihen liittyvistä mahdollisista varoajoista.

 

 

Tukesin aiemmat tiedotteet aiheesta:

 

Raikasteina ja hajunpoistoaineina käytettäviä valmisteita biosidisäädösten piiriin (tiedote ammattilaisille 7.6.2013)

Homeentorjuntakemikaalien käyttö ei ole suositeltavaa  (tiedote kuluttajille 19.2.2013)

Vain EU:n arviointiohjelmassa mukana olevia tehoaineita saa käyttää desinfioivissa homeentorjunta-aineissa  (tiedote ammattilaisille 31.1.2013)

 Älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla desinfiointiaineilla (tiedote kuluttajille 10.12.2012)

Rajoituksia ja kieltoja eräille desinfioiville aineille (tiedote ammattilaisille 30.11.2012)

 

Lisätietoja:

 ylitarkastaja Tapio Korkolainen, p. 029 5052 114
johtaja Esa Nikunen, p. 029 5052 107

etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.