Käsihuuhteiden käyttö terveydenhoidossa yhä tarpeen ja turvallista

10.1.2014

 THL:n ja Tukesin yhteistiedote

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) täsmentävät julkisten tilojen desinfiointiaineiden käytöstä annettuja suosituksia terveydenhoidon osalta ja suosittelevat edelleenkin alkoholipohjaisten käsihuuhteiden käyttöä terveydenhoidossa. 

 

”Käsihuuhdetta ei käytetä terveydenhuollossa liikaa. Sen käytöllä ehkäistään sairaalainfektioita ja estetään mikrobien leviämistä. Hoitohenkilökunnan velvollisuus on käyttää käsihuuhdetta, ja potilaalla on oikeus vaatia hyvää käsihygieniaa”, toteaa ylilääkäri Petri Volmanen THL:stä.

 

Tukesin tiedotteessa (3.1.2013) mainittujen biosidisia yhdisteitä (PHMG ja PHMB) sisältävien käsihuuhteiden käyttö on nykyisin jo melko harvinaista Suomessa. Desinfiointiteholtaan ne eivät ole alkoholin luokkaa. Niiden käytöstä on monessa paikassa jo luovuttu täysin, tai ollaan luopumassa. Niitä on käytetty lähinnä tiloissa, joissa on ollut vaara alkoholipitoisen aineen väärinkäytöstä.

 

Käsien desinfektiohieronta on ensisijainen ja säännönmukainen käsihygieniamenetelmä terveydenhuollossa. Kädet on syytä pestä ennen desinfektiota vain, jos ne ovat näkyvästi likaiset tai tuntuvat tahriintuneelta tai jos on hoidettu vatsatautipotilasta.  Näin vältetään ihon liika kuivuminen ja vaurioituminen.

 

Käsihygienia-asioista on hyvä tietopaketti THL:n Potilasturvallisuutta taidolla –ohjelman sivustossa ja Infektioiden torjunta –sivustossa.

 

Lisätietoja:

 

Petri Volmanen
ylilääkäri
THL
puh. 029 524 7090
etunimi.sukunimi@thl.fi

 

Esa Nikunen
johtaja
Tukes
puh. 029 505 2107
esa.nikunen@tukes.fi

 

Tapio Korkolainen
ylitarkastaja
Tukes
puh. 029 505 2114
tapio.korkolainen@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.