CE-merkityt rakennustuotteet

Haku
PäiväOtsikko
16.1.2017 Rakennustuotteita testautetaan tänä vuonna tehostetusti
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo tänä vuonna tehostetusti rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuutta.  Markkinoilta poimitaan test...
16.12.2016 Betonin laatuongelmiin ei yksittäistä syytä – selvityksiä jatketaan
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt työmailla todettuja betoniin liittyviä laatuongelmia. Tapausten välillä ei ole tähän men...
21.11.2016 Tukes selvittää betonin laatuongelmaa
  Julkisuudessa on viime aikoina kerrottu useista tapauksista, joissa rakennustyömaalla käytettävässä betonissa on todettu merkittäviä laatuongelmi...
5.7.2016 Uusi Rakennustuoteinfo-sivusto auttaa varmistumaan rakennustuotteiden kelpoisuudesta
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on avannut uuden verkkosivuston, joka auttaa selvittämään, millä menetelmällä rakennustuotteen kelpoisu...
13.2.2014 Kaikkia rakennustuotteita ei ole pakko CE-merkitä
  Viime kesänä voimaantullut EU:n rakennustuoteasetus edellyttää CE-merkintää suurelle osalle rakennustuotteita. Merkintäpakko koskee kuitenkin vai...
24.6.2013 Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä uudistuu: valtaosalle käyttöön CE-merkintä heinäkuusta alkaen
  Ympäristöministeriön ja Tukesin yhteistiedote   Rakennustuotteiden vertailu helpottuu heinäkuussa, kun noin 80 prosentille rakennustuotteista tul...
5.6.2013 Tukes valvoo heinäkuun alusta tiukentuvia rakennustuotteiden vaatimuksia
  CE-merkintä tulee pakolliseksi osalle rakennustuotteista heinäkuun alusta, kun EU:n rakennustuoteasetus tulee täysimääräisesti voimaan. Rakennust...
2.6.2009 Palovaroittimien standardinmukaisuudesta pakollinen 2010
  Valtioneuvosto on antanut asetuksen palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista (291/2009), jonka mukaan vuoden 2010 alusta alkaen myytävien palo...
14.2.2008 Tulisijan ja hormin muodostettava turvallinen ja toimiva kokonaisuus
Tukesin (Turvatekniikan keskus) tietoon on tullut hormipaloja, jotka johtuivat tulisijan ja hormin yhteensopimattomuudesta. Toistaiseksi onnettomuu...
Päivitetty 27.8.2015