Palladiumista uusi leimattava jalometalli

18.2.2010

  

Jalometallien kirjo laajenee, kun kulta, hopea ja platina saavat seurakseen palladiumin. Palladiumkoruja voi jatkossa leimata kansainvälisellä CCM-leimalla (Common Control Mark), mikä helpottaa tuotteiden liikkumista Euroopan markkinoilla.

Palladium saa kansainvälisesti leimattavan jalometallin aseman ja oman CCM-leimansa, kun Wienin sopimuksen muutos tulee voimaan 27.2.2010.  Suomessa palladiumtuotteita on voinut leimata kansallisella jalometallileimalla jo vuoden 2009 tammikuusta lähtien.

Kuva 1. Suomessa käytössä olevat palladiumin pitoisuusleimat.

Wienin sopimuksen tavoitteena on helpottaa jalometallituotteiden kauppaa sekä turvata kuluttajansuoja. Jalometallituotetta ei tarvitse tarkastaa ja leimata toisessa Wienin sopimuksen jäsenvaltiossa, jos se on tarkastettu ja leimattu CCM-leimalla, kansallisella tarkastusleimalla, nimileimalla ja pitoisuusleimalla.  Tällä hetkellä sopimuksen jäsenvaltioita on jo 19, ja Suomi on yksi niistä.

 

 

Kuva 2. CCM-leimasarja palladiumtuotteelle: CCM-leima ja suomalainen tarkastus-, pitoisuus- ja nimileima.

Palladiumia käytetään korunvalmistuksessa, koska se on varsin kevyt, pehmeä ja helposti muokattava materiaali.  Siitä voidaan valmistaa suuriakin koruja ilman, että tuotteen paino ja hinta kohoavat liiaksi. Palladiumin raaka-ainehinta on tällä hetkellä kullan ja hopean hinnan välillä. Väriltään se on hopeanharmaa. Palladium tarjoaa kuluttajille vaihtoehdon ajan myötä tummuvalle hopealle ja hintavalle platinalle. Palladiumkoruja on ollut jo jonkin verran myynnissä.

Tukes tekee kenttätarkastuksia kello- ja koruliikkeisiin sekä muihin jalometallituotteita myyviin liikkeisiin varmistaakseen, että jalometallituotteet ovat määräystenmukaisia ja oikein leimattuja.


Lisätietoja:

Ylitarkastaja Pirjo Säle, puhelin 010 6052 672,
yli-insinööri Tuomo Valkeapää, puhelin  010 6052 241
sähköpostit: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.