Muutoksia jalometallituotteiden juotteisiin

30.10.2012 Ammattilaistiedote


Valkokultaa sisältävää juotetta käytetään maailmalla yleisesti platinatuotteiden juottamiseen ja nyt se on mahdollista myös Suomessa. Platinajuotteiden ei enää tarvitse sisältää platinaa, sillä myös kulta, hopea tai palladium käyvät juotokseen. Lisäksi palladiumjuotteiden pitoisuusvaatimusta on nostettu.


Jalometallituotteista annettua valtioneuvoston asetusta (1148/2000) on muutettu. Jalometallituotteissa käytettävän juotteen tulee olla pääsääntöisesti samaa pitoisuutta ja jalometallia kuin varsinainen tuote. Toisinaan tämä aiheuttaa kuitenkin teknisiä ongelmia ja sen vuoksi asetukseen onkirjattu joitain poikkeuksia. Nyt näihin poikkeuksiin on tehty muutoksia platinan ja palladiumin osalta.

 

Platinajuotteessa piti aiemmin olla platinaa vähintään 800 tuhannesosaa. Nyt riittää, kun juotteessa on jalometallia (kulta, hopea, platina tai palladium) vähintään 800 tuhannesosaa.

 

Toinen muutos koskee palladiumtuotteiden juotteita. Palladiumjuotteessa on aina voinut käyttää mitä tahansa jalometallia (palladium, kulta, hopea tai platina), mutta nyt jalometallipitoisuuden vaatimusta on nostettu 500:sta 700 tuhannesosaan.

 

Näiden kahden muutoksen jälkeen juotteiden vaatimukset ovat samat kuin kansainvälisessä jalometallituotteiden tarkastusta ja leimausta koskevassa yleissopimuksessa. Sopimuksen mukaan tarkastetut tuotteet voidaan leimata CCM-leimalla. Sopimuksesta löytyy lisätietoa osoitteesta: www.hallmarkingconvention.org ja Tukesin verkkosivuilta

 

Asetuksen muutos tulee voimaan 1 .11.2012.

 

Asetuksen 3 §:n teksti muutettuna:

 

3 §

Juottaminen

 

Käytettävien juotteiden tulee olla samaa pitoisuutta ja jalometallia kuin varsinainen tuote seuraavin poikkeuksin:

1) yli 750-pitoisten kultatuotteiden juotteiden kultapitoisuuden tulee olla vähintään 750 tuhannesosaa;

2) hopeatuotteiden juotteiden hopeapitoisuuden tulee olla vähintään 550 tuhannesosaa;

3) platinatuotteiden juotteiden jalometallipitoisuuden tulee olla vähintään 800 tuhannesosaa;

4) palladiumtuotteiden juotteiden jalometallipitoisuuden tulee olla vähintään 700 tuhannesosaa.

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua niukkapitoisempaa juotetta saa käyttää vain sen verran kuin juottamiseen on tarpeen eikä sitä saa käyttää jalometallituotteen vahvistamiseen, täyttämiseen tai painon lisäämiseen.

 

Lisätietoja:

Pirjo Säle, ylitarkastaja, p. 029 5052 672, sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.