Romukultaa punnitaan laittomilla vaaoilla

23.11.2010 Lehdistötiedote

Romukullan punnitsemisessa käytetään yleisesti epätarkkoja ja tarkastamattomia vaakoja. Punnitustulos ei tällöin ole luotettava ja tuotteesta voi saada väärän hinnan. Tukes valvoo kaupankäynnissä käytettävien vaakojen luotettavuutta. Myös kuluttajia kehotetaan tarkkaavaisuuteen romukultaa myydessään. Laillisen vaa´an tunnistaa merkinnöistä.

 

 Romukullan ostaminen kuluttajilta on yleistynyt, sillä kullan hinta raaka-ainemarkkinoilla on tällä hetkellä korkea. Yleensä ostajat tarjoavat kuluttajien tarpeettomista koruista ja muista jalometallituotteista maksua grammahinnan perusteella. Tukesin kenttätarkastajat ovat havainneet, että romukullan ostossa käytetyt vaa'at eivät aina täytä lain vaatimuksia. Laittoman vaa´an punnitustulokseen ei välttämättä voi luottaa. Tällöin todellisten hintavertailujen tekeminen on vaikeaa ja kaupankäynnin tasapuolisuus kärsii.

 

Silloin kun jalometallituotteen hinta määräytyy painon perusteella, on tuote punnittava lain vaatimukset täyttävällä vaa'alla. Tämä koskee myös romukultaa. Vastuu laillisen vaa´an käyttämisestä on romukullan ostajalla.  Vaa'an valmistajan on todistettava laitteen luotettavuus ennen sen käyttöönottoa. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että vaa'alle tehdään määräaikaisvakaus, kun vaakaan merkitystä valmistusvuodesta on kulunut 3 vuotta. Vakaus on uusittava kolmen vuoden välein ja sen tekee hyväksytty tarkastuslaitos. Jalometallituotteiden ostossa ja myynnissä käytettäviltä vaaoilta edellytetään luokan II tarkkuutta.

 

Romukultaa myyvän kuluttajan kannattaa lisäksi huomioida, että koruihin kiinnitetyt kivet saattavat nostaa käytetyn korun arvoa. Myös design-korujen jälleenmyyntiarvo saattaa olla suurempi kuin korusta saatavan romukullan arvo.

 

Laillisen vaa'an tunnistaa seuraavista merkinnöistä:


– vaa´an vaatimustenmukaisuutta ilmaiseva merkkiyhdistelmä (CE-merkintä ja vaa´an valmistusvuosi, vihreällä pohjalla oleva M-kirjain sekä vaa'an  tarkastaneen  tarkastuslaitoksen nelinumeroinen tunnus.  

  – vaa´an  tarkkuusluokan tunnus (vähintään tarkkuusluokka II).

 

– vakausmerkki, joka kertoo milloin vaa´an tai punnuksen määräaikaisvakaus on viimeksi tehty.

 

 

Jos romukullan punnitsemisessa käytettään punnuksia, on myös niiden vakausten oltava kunnossa.

 

 Romukullan hinnan saa määrittää myös arvioimalla sen arvo silmämääräisesti. Jos arvion jälkeen halutaan tarkistaa kullan paino, on se tehtävä lain vaatimukset täyttävällä vaa'alla.

 

Lisätietoja jalometallituotteiden vaakojen vaatimuksista saa Tukesin verkkosivulta:

Tukes-ohje M15-2009 Jalometallituoteliikkeen vaaka

 

 

Lisätietoja:

Kenttätarkastaja Anneli Pärnänen, puhelin 010 6052 637

 

Ylitarkastaja Sari Hemminki, puhelin 010 6052 244

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.