Irtokarkit ja koiranherkut puntarissa: Tukes valvoo erikoisliikkeiden vaakoja tehostetusti

29.5.2015 Lehdistötiedote

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot valvovat tänä vuonna tehostetusti erikoisliikkeiden käyttämiä vaakoja.  Mittausten luotettavuutta valvotaan eri puolilla Suomea makeis-, eläintarvike- ja herkkukaupoissa touko–syyskuussa.

 

Erikoisliikkeiden mittausten valvonta on osa Tukesin ja aluehallintovirastojen normaalia vuosittaista valvontaa. Samassa yhteydessä aluehallintovirastot tarkistavat tuotteiden hintamerkintöjä. Käyntien yhteydessä valvotaan myös taaran käyttöä irtotavaraa punnitessa.

 

Kauppias on vastuussa siitä, että käytössä on soveltuva ja vaatimustenmukainen vaaka. Kauppias vastaa myös siitä, että vaa'an käyttöä valvotaan ja sen luotettavuus varmennetaan säännöllisesti kolmen vuoden välein. Vaa'an varmentaminen on lisäksi tehtävä aina, kun mittauslaitteen luotettavuutta on syytä epäillä tai sen merkinnät ovat vahingoittuneet.

 

Vaaka täytyy varmentaa säännöllisesti, jotta sen toiminta pysyy luotettavana. Varmennuksen tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos, ja varmennukset merkitään vaakaan. Yleensä vaa'assa on myös tarkastuslaitoksen infotarra, joka kertoo, mihin mennessä vaaka on seuraavan kerran varmennettava.

 

   

Kuva 1: Vaa'an vaatimustenmukaisuudesta kertova merkintä.

Kuva 2: Varmennusmerkki. Tässä varmennus on tehty tammikuussa 2012.

 

 

Neljänneksessä vaaoista puutteita

 

Valvontakäynneillä tarkistetaan, että vaa’assa on vaatimusten mukaiset merkinnät ja että sen varmennus on voimassa.

 

Tyypillisimmät kaupoissa käytettävien vaakojen ongelmat ovat säännöllisten varmennusten puuttuminen tai se, että vaakana käytetään varmennuskelvotonta vaakaa, kuten tavallista keittiövaakaa. Laiminlyönneistä voi seurata laitteiden käyttökielto.

 

– Kun normaalikaupan puolella puutteita löydetään noin kahdeksasta prosentista vaakoja, niin aikaisempien valvontahavaintojen perusteella näyttäisi siltä, että erikoisliikkeiden puolella puutteita on noin neljänneksessä, kertoo turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa Tukesista.

 

Lisätietoja:

Turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa, p. 029 5052 143
Ylitarkastaja Sari Hemminki, p. 029 5052 244
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.