Kylmälaitosten asennuksen ja käyttöönoton painelaitevaatimukset

2.11.2012 Ammattilaistiedote


Kylmälaitosten asennuksessa ja käyttöönotossa on huomioitava painelaitesäädösten vaatimukset.
Laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuuden arviointi käsittää kylmälaitejärjestelmään sisältyvät painelaitteet, joita ovat painesäiliöt, putkistot ja varoventtiilit. Kylmälaitoksen toimittaja vastaa useimmiten myös asennuksesta ja laitekokonaisuuden arvioinnista. Kylmälaitoksen omistajan ja haltijan on huolehdittava painelaitteiden sijoituksen turvallisuudesta, rekisteröinnistä ja käytön valvojan nimeämisestä.


Kylmälaiteliikkeen vastuu

Kylmälaiteliikkeet vastaavat yleensä kylmälaitejärjestelmän suunnittelusta, toimittavat kylmälaitoksen painelaitteet ja huolehtivat usein myös käytönaikaisesta huollosta. Kylmälaitejärjestelmän laitekokonaisuuden arviointiin kuuluu painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden ja sopivuuden tarkistaminen, painelait­teiden yhdistäminen, käyttöarvojen pysyminen sallituissa arvoissa sekä loppuarviointi ja varolaitteiden tarkastus. Laitekokonaisuuden arviointi tehdään tarkastuslaitoksen kanssa sovitun arviointimenettelyn mukaisesti.

 

Omistajan ja haltijan vastuu

Kylmälaitoksen omistaja ja haltija ovat vastuussa siitä, että kylmälaitejärjestelmän painelaitteet sijoitetaan turvallisesti, rekisteröitävät kylmäainesäiliöt rekisteröidään ja niille nimetään pätevä käytön valvoja. Ammoniakkia sisältävät säiliöt ovat rekisteröitävä, jos suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on enemmän kuin 1000 bar ∙ L (PS ∙ V > 1 000 bar ∙ L). Vaarattoman kylmäaineen, kuten esimerkiksi R404a:n säiliöt on rekisteröitävä, kun tulo ylittää 3 000 bar∙ L.

 

Lisätietoja:

Johanna Soppela, ylitarkastaja, puh. 02950 52 585

sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Katso myös tiedote 17.11.2010 Kylmälaitosten toimittaminen laitekokonaisuuksina

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.