Painelaitteet

Haku
PäiväOtsikko
4.12.2013 Tukes muistuttaa lämmityskattiloiden paloriskeistä
  Tänä vuonna Suomessa on sattunut yli sata klapi-, hake- ja pellettikattilatulipaloa. Biopolttoaineiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt merkit...
1.10.2013 Painelaitteen määräaikaistarkastuksen siirto ei saa vaarantaa laitteen käyttöturvallisuutta
  Painelaitteen määräaikaistarkastuksen siirtoa koskevan lainsäädännön tulkinnassa on ollut eroavaisuuksia ja epäselvyyksiä. Turvallisuus- ja kemik...
2.11.2012 Kylmälaitosten asennuksen ja käyttöönoton painelaitevaatimukset
Kylmälaitosten asennuksessa ja käyttöönotossa on huomioitava painelaitesäädösten vaatimukset. Laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuuden arviointi k...
17.11.2010 Kylmälaitosten toimittaminen laitekokonaisuuksina
Kylmälaitteiden omistajat ja haltijat, asennus- ja huoltoliikkeet, tarkastuslaitokset   Kylmälaitosten luotettava toiminta edellyttää, että ne suun...
Päivitetty 27.8.2015