Painelaitteet

Haku
PäiväOtsikko
12.8.2014 Sukelluspullojen täyttöpaikan vaatimukset
Tiedotteessa kerrotaan, millaisessa tilassa sukelluspulloja voidaan täyttää ja mitä vaaditaan täyttöpaikan vastuuhenkilöltä ja täyttäjiltä.
4.12.2013 Tukes muistuttaa lämmityskattiloiden paloriskeistä
  Tänä vuonna Suomessa on sattunut yli sata klapi-, hake- ja pellettikattilatulipaloa. Biopolttoaineiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt merkit...
1.10.2013 Painelaitteen määräaikaistarkastuksen siirto ei saa vaarantaa laitteen käyttöturvallisuutta
  Painelaitteen määräaikaistarkastuksen siirtoa koskevan lainsäädännön tulkinnassa on ollut eroavaisuuksia ja epäselvyyksiä. Turvallisuus- ja kemik...
2.11.2012 Kylmälaitosten asennuksen ja käyttöönoton painelaitevaatimukset
Kylmälaitosten asennuksessa ja käyttöönotossa on huomioitava painelaitesäädösten vaatimukset. Laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuuden arviointi k...
17.11.2010 Kylmälaitosten toimittaminen laitekokonaisuuksina
Kylmälaitteiden omistajat ja haltijat, asennus- ja huoltoliikkeet, tarkastuslaitokset   Kylmälaitosten luotettava toiminta edellyttää, että ne suun...
Päivitetty 27.8.2015