Painelaitteet

Haku
PäiväOtsikko
15.3.2018 Onhan öljysäiliösi täyttöliitin nykyvaatimusten mukainen nokkavipuliitin?
  Öljysäiliöiden täyttöputkien vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa kannellisiin nokkavipuliittimiin kesään 2018 mennessä. Samalla on varmistuttava...
1.11.2017 Kattilalaitosten turvallisuus varmistettava lakon aikana
  Lakko aiheuttaa aina muutoksia ja poikkeuksia normaaliin työrutiiniin. Tällöin vakituiset työntekijät eivät ole käytettävissä ja henkilömäärä on ...
5.7.2017 Kemikaaliputkistojen vaatimustenmukaisuutta selvitettiin valvontaprojektissa
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti tänä vuonna valmistuneessa projektissa prosessilaitosten kemikaaliputkistojen vaatimustenmukai...
21.2.2017 Paineella tyhjennettävät kuljetussäiliöt määräaikaistarkastusten piiriin
Kuljetusalan yritykset Painelaitteiden tarkastuslaitokset   Paineella tyhjennettävien kuljetussäiliöiden, ns. bulkkisäiliöiden, rekisteröintirajaa ...
6.2.2017 Ylikonemestarin koulutus käynnistyy
  Energia- ja metsäteollisuus Kaukolämmön tuottajat Kattilalaitosten käytön valvojat Painelaitteiden tarkastuslaitokset   Ylikonemestarin koulutus ...
6.2.2017 Kattilalaitosten käytön valvojien pätevyysvaatimuksia päivitetty
Energia- ja metsäteollisuus Kaukolämmön tuottajat Kattilalaitosten käytön valvojat Painelaitteiden tarkastuslaitokset   Kattilalaitosten käytön val...
10.1.2017 Uudet painelaitesäädökset tuovat muutoksia painelaitteiden valmistukseen ja käyttöön
  Uusi painelaitelaki ja sen nojalla annetut valtioneuvoston asetukset tulivat voimaan 1.1.2017. Painelaitelailla on tuotu Suomen lainsäädäntöön yk...
1.7.2016 Uudistettu painelaitedirektiivi tuo uusia velvoitteita painelaitteiden valmistajille
  Uudistettu painelaitteiden suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva EU:n painelaitedirektiivi 2014/68/EU tulee voim...
20.5.2015 Painelaitteiden sisällöt luokiteltava CLP-asetuksen mukaisesti
  Painelaitteiden valmistajat, omistajat ja käyttäjät, tarkastuslaitokset   Painelaitedirektiiviin hyväksyttiin viime kesänä muutoksia, jotka koske...
16.2.2015 Hengityslaitteiden komposiittipullot tarkastettava kolmen vuoden välein
  Hengityslaitteiden komposiittipullojen määräaikaistarkastukset on teetettävä tarkastuslaitoksella kolmen vuoden välein, muistuttaa Turvallisuus- ...
Päivitetty 27.8.2015