Kemikaalit, kaasut-teollinen käsittely

Haku
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
PäiväOtsikko
21.11.2012 Kainuun ELY-keskus ei näe estettä Talvivaaran metallitehtaan käynnistämiselle
                                                                         Kainuun ELY-keskuksen tiedote   Kainuun ELY-keskus on antanut tänään Talvi...
19.11.2012 Valvontaviranomaiset tekivät yhteistarkastuksen Talvivaarassa
                                                                                            Kainuun ELY-keskuksen tiedote   Valvontaviranomaiset Ka...
17.11.2012 Tukes tarkastuskäynnille Talvivaaraan maanantaina
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Kainuun ELY-keskus tekevät yhteisen tarkastuskäynnin Talvivaaraan maanantaina. Käynnin jälkeen viranom...
15.11.2012 Tukes haluaa Talvivaaralta lisäselvityksiä ennen tehtaan uudelleenkäynnistämistä
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on arvioinut Talvivaara Sotkamo Oy:n edellytykset käynnistää metallien talteenottolaitos uudelleen. Tuk...
14.11.2012 Lupa- ja valvontaviranomaiset tiivistävät yhteistyötään Talvivaaran ongelmien ratkaisemiseksi
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Säteilyturvakeskus ja Kainuun ELY-keskus ovat perustaneet yhteisen työryhmän Talvivaaran kaivoksen valvo...
11.10.2012 Kaivosturvallisuutta edistetään uusilla säädöksillä
  Kaivosturvallisuutta pyritään edistämään uusin säädöksin ja keinoin. Jatkossa jokaisessa kaivoksessa pitää olla kaivosturvallisuudesta vastaava h...
5.10.2012 Onnettomuustutkinnassa löytyi puutteita EURENCO Vihtavuori Oy:n kemikaaleihin liittyvien vaarojen tunnistamisessa
  EURENCO Vihtavuori Oy:n Laukaan ruutitehtaan tulipalon vahingot aiheutuivat höyrystyneen eetterin nopeasta palosta. Palon syttymissyystä ei saatu...
7.9.2012 Pohjoismaiden kemikaali- ja räjähdeturvallisuutta valvovat viranomaiset koolla Tampereella
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) isännöi Tampereella 12.―13.9. kokousta, joka tuo yhteen kemikaalien käytön ja räjähteiden turvallisuutt...
19.6.2012 Onnettomuustutkinta toi esiin puutteita Talvivaara Sotkamo Oy:n prosessiturvallisuuden hallinnassa
Talvivaara Sotkamo Oy:n tehdasalueella tapahtuneen työntekijän kuolemaan johtaneen onnettomuuden todennäköinen tekninen syy on esineutraloinnin var...
29.5.2012 Uusi opas auttaa kemikaalilaitoksia kehittämään turvallisuusasioita
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan Tukesin laitosvalvonnasta sekä kemikaalilaitosten turvallisuuteen...
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
Päivitetty 27.8.2015