Tekstiilien kemikaalit

Tekstiilien tuotannossa käytetään monenlaisia kemikaaleja mm. materiaalien esikäsittelyyn, värjäykseen ja loppukäsittelyyn. Esikäsittelyssä kuituja, lankoja ja tekstiilejä pestään, tärkätään ja valkaistaan. Kuitujen rakennetta voidaan myös stabiloida ja suojata kemikaaleilla. Tekstiilien väriaineet ovat kemiallisesti hyvin laaja aineryhmä, johon kuuluu sekä luonnon väriaineita että synteettisesti valmistettuja kemikaaleja. Loppukäsittelyssä kemikaaleja lisätään tekstiileihin suotuisien ominaisuuksien aikaansaamiseksi (väri, pehmeys, palonkestävyys, vedenpitävyys,  lianhylkiminen, homehtumisen estäminen, antistaattisuus). Esimerkiksi puuvilla voi sisältää myös jäänteitä sen viljelyssä käytetyistä kasvinsuojeluaineista. Tekstiileistä voi irrota kemikaaleja  erityisesti käytön alussa ja ensimmäisissä pesuissa.

 

Tekstiilien kemikaalit ovat moninainen ryhmä, joista osa on vaarattomia, osa esimerkiksi herkistäviä, perimälle vaarallisia tai syöpävaarallisia tai ne voivat pysyvinä ja eliöihin kertyvinä aiheuttaa ongelmia ympäristössä.  Useiden tekstiileissä käytettyjen kemikaalien käyttöä on rajoitettu niiden aiheuttaman terveys- tai ympäristöriskin takia.  Esimerkiksi seuraavia tekstiileissä esiintyviä aineita koskee rajoitus tai kielto:

 

  • Aromaattisia amiineja vapauttavat atsoväriaineet  tekstiili- ja nahakaesineissä, jotka saattavat joutua pitkäaikaiseen ja suoraan kosketukseen ihon tai suuontelon kanssa.
  • Formaldehydi
  • Dimetyylifumaraatti (DMF) homeenestoaine
  • Kromi(VI) nahkaesineissä
  • Palonsuoja-aineina käytetyt polybromatut bifenyylit, okta- ja pentabromatut difenyylieetterit ja tris(2,3dibromipropyyli)fosfaatti
  • Pesuaineissa tensidinä käytetyt nolyyfenolietoksylaatit. Aineen käyttö pesuaineissa on rajoitettu, eikä ainetta sisältäviä pestäviä tekstiilejä saa saattaa markkinoille 2021 jälkeen.
  • PVC-muovin pehmittiminä (mm. tekstiilien painokuvissa) käytetyt ftalaatit leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa.

 

Jotkut tekstiileissä esiintyvät aineet (esim. ftalaatit, nonyylifenoli, nonyylifenolietoksylaatit, eräät fluoratut karboksylaatit) on tunnistettu erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi ja ne on lisätty kandidaattilistaan. Kuluttajilla on oikeus saada tietoa kandidaattilistan aineiden esiintymisestä tekstiileissä ja niiden turvallisesta käytöstä tuotteen  toimittajalta.

 

Tekstiilejä koskevien merkintöjen (esim. EU-ympäristömerkki, Pohjoismainen joutsenmerkkiÖkö-Tex standard 100 ja GOT-standardi) kriteereissä on huomioitu myös kemikaalit. Merkinnän saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tuotteet eivät sisällä tiettyjä haitallisia kemikaaleja. Merkintä myönnetään määräajaksi ja niiden kriteerejä päivitetään muutaman vuoden välein. Merkinnöistä saa lisätietoja niitä myöntäviltä/hallinnoivilta järjestöiltä.