Pesuaineet

Pesuaineita ovat esimerkiksi astioiden, tekstiilien, lattioiden ja muiden kovien pintojen puhdistamiseen sekä koneiden ja kulkuneuvojen pesuun käytettävät aineet ja seokset. Ne voivat sisältää saippuoita ja/tai muita pinta-aktiivisia aineita, joiden tarkoituksena on alentaa veden pintajännitystä ja siten helpottaa epämieluisien saostumien (lian) poistamista pinnalta. Pesuaineet voivat olla nestemäisiä, jauheita, tahnoja, levyjä, puristeita, tabletteja, kapseleita tai missä muussa muodossa tahansa.

 

EU:n pesuaineasetuksessa säädetään mm. pesuaineiden biohajoavuusvaatimuksista ja kuluttajapakkauksilta vaadittavista merkinnöistä sekä vesistöä rehevöittävien fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuutta koskevista rajoituksista. Näitä velvoitteita on noudatettava saatettaessa pesuaineita markkinoille EU:n alueella.

 

Pinta-aktiivisten aineiden oltava biologisesti hajoavia 

Pesuaineiden pinta-aktiivisten aineiden tulee olla biologisesti hajoavia. Tämä tarkoittaa, että pesuaineiden pinta-aktiiviset aineet hajoavat lopulta hiilidioksidiksi, vedeksi ja mineraalisuoloiksi. Pesuaineelle on tehtävä asianmukaiset testit tämän velvoitteen täyttämiseksi.

 

Pesuaineiden merkinnät 

Kuluttajille myytäväksi tarkoitetuissa pesuainepakkauksissa tulee olla seuraavat merkinnät:

 

  • Tuotteen nimi
  • Markkinoille saattamisesta vastuussa oleva yritys ja sen yhteystiedot
  • Tiedot mistä saatavissa ainesosaluettelo lääkintähenkilöstölle
  • Tiedot ainesosista: Ilmoitetaan painoprosenttialueittain mm. fosfaatit, fosfonaatit, pinta-aktiiviset aineet, valkaisuaineet, zeoliitit ja polykarboksylaatit, jos niitä on pesuaineessa yli 0,2 painoprosenttia. Mainitaan, jos pesuaine sisältää hajusteita, optisia kirkasteita, desinfiointiaineita ja entsyymejä. Säilöntäaineet ilmoitetaan ns. INCI-nimillä (International Nomenclature on Cosmetic Ingredients). Yleisimmät kosketusallergiaa aiheuttavat hajusteet ilmoitetaan INCI-nimillä, jos niitä on yli 0,01 painoprosenttia.
  • Verkkosivun osoite, josta löytyy täydellinen aineosaluettelo 
  • Annosteluohjeet pyykinpesuaineille ja konetiskiaineille

 

Lisäksi jos pesuaine luokitellaan ns. CLP-asetuksen (EU-asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta) mukaan vaaralliseksi, tulee siinä olla varoitusetiketti. Esimerkiksi monet konetiskiaineet ovat ärsyttäviä tai syövyttäviä.

 

Suomessa merkintöjen tulee olla suomeksi ja ruotsiksi.

 

Näin luet varoitusetikettejä

 

Fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden pitoisuutta rajoitettu 

Kuluttajille tarkoitettujen pyykinpesuaineiden kokonaisfosforimäärän tulee olla alle 0,5 g pesukoneellista kohden. Vuoden 2017 alusta kuluttajille tarkoitettujen konetiskiaineiden kokonaisfosforimäärän tulee olla alle 0,3 g tiskikoneellista kohden.

 

Tämä fosforipitoisuuden enimmäisarvo on pyritty asettamaan siten että kuluttajille tarkoitettujen fosfaattipohjaisten pyykinpesuaineiden myynti estettäisiin tehokkaasti, mutta toisaalta koostumukseltaan vaihtoehtoisissa valmisteissa voidaan käyttää niissä tarvittava vähimmäismäärä fosfonaatteja.

 

Fosfaattien käyttöä kuluttajille tarkoitetuissa pyykinpesuaineissa ja kuluttajille tarkoitetuissa konetiskiaineissa on rajoitettu, jotta pesuaineiden sisältämien fosfaattien osuutta rehevöitymisriskiin voidaan vähentää. Lisäksi rajoituksella pienennetään vedenpuhdistamoissa tehtävän fosforinpoiston kustannuksia joissain EU-maissa.