Ohjelmapalvelut

Ohjelmapalveluja ovat erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten sisä- ja ulkotiloissa, taajamissa, maastossa, ilmassa, vesillä ja tiellä tapahtuvat ohjelma-, seikkailu-, elämys-, luonto- ja liikuntapalvelut. Ohjelmapalveluja tarjotaan myös muiden palvelujen yhteydessä, esimerkiksi huvipuistossa tai yleisötilaisuuksissa. Ohjelmapalvelussa on tyypillistä, että asiakas osallistuu aktiivisesti suoritettavaan toimintaan.

 

Ohjelmapalveluihin sisältyy huomattavia riskejä, koska yleensä osallistujille halutaan tarjota elämyksiä ja tilanteita, joita he eivät ole aikaisemmin kokeneet ja joihin sisältyy yllätystekijöitä. On tärkeää, että toiminnanharjoittaja on miettinyt valmiiksi kaikki riskitilanteet ja ennakoinut mahdollisimman hyvin erilaisten osallistujaryhmien käyttäytymisen. Riskiin vaikuttavat merkittävästi juuri osallistujaryhmä (esim. lapset, ikääntyneet, liikuntarajoitteiset) ja ympäristötekijät (maasto- ja sääolosuhteet).

 

Tukes-ohje 2/2015 Ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistäminen